logo WYWAR
     CENNÍK REKLAMY VO VIDEOTEXTE

Statická forma reklamy (obrázok + text), dĺžka 30 sekúnd, min. 20 krát za deň

 

1 týždeň

27,- €

6 mesiacov

516,- €

1 mesiac

86,- €

1 rok

1032,- €

Ceny sú uvedené bez DPH.

 

PUBLICISTICKÝ PROGRAM – „ŽURNÁL“

- Program vysielame denne v časoch 06.00. 10.00, 16.00, 18.00, 22.00 a 24.00 hod.

- Cena za odvysielanie spotu je za jeden týždeň vysielania - celkom 42 krát.

- Výroba spotu zahŕňa nakrútenie videozáznamu, fotografovanie, spracovanie fotografií a ostatných podkladov (logo apod.), strih, grafika, ozvučenie - hovorené slovo, hudobné podfarbenie.
Výrobu spotu prispôsobíme vašim požiadavkám a predstavám.

 

Výroba reklamného spotu

100,- € / 1 min.

Zaradenie a odvysielanie

50,- € / 1 min.

Sponzor časomiery

20,- € / 1 týždeň

Ceny sú uvedené bez DPH.

 

INZERCIA VO VIDEOTEXTE

- Videotextové stránky vysielame nonstop denne, okrem vysielania publicistickej relácie.

 

Občianske oznámenie o predaji, kúpe, výmene, prenájme atď.

1 týždeň

3,- €

3 týždne

7,- €

2 týždne

5,- €

4 týždne

9,- €

Uverejnenie fotografie v rámci inzercie

2,- €

Občianske oznámenie ohľadom hľadania zamestnania

ZDARMA/2týždne

Ceny sú uvedené s DPH. cena je za 1 stranu

 

 

Cenník je platný od 1.11. 2010